cẩu đạo

A collection of 4 posts

Top các nam chính cá ướp muối nhất tu hành giới
Giang Thượng Nguyệt Minh

Top các nam chính cá ướp muối nhất tu hành giới

Main Bùi Lăng tình cờ có được Hệ thống chuyên hố hàng ký chủ, vừa mới sử dụng lần đầu đã hố Bùi Lăng động thủ với đại ma đầu Trọng Minh Tông. Kể từ đó, dù lòng hướng chính đạo nhưng Bùi Lăng lại bị Hệ thống “ép duyên” đi trên con đường ma đạo không lối về.

You've successfully subscribed to Tu Chân Giới Blog!