đô thị mạt thế

A collection of 5 posts

Top 3 Mạt Thế Có Nội Dung Mới Lạ Không Theo Môtíp Cũ
đô thị mạt thế

Top 3 Mạt Thế Có Nội Dung Mới Lạ Không Theo Môtíp Cũ

Một xã hội loạn lạc với các giá trị đạo đức suy đồi dường như đã trở thành những đặc sản không thể thiếu với dòng truyện mạt thế. Nếu bỏ qua những yếu tố đã quá đỗi quen thuộc như trên và tiến tới một motip mới sáng tạo hơn. Liệu độc giả có cảm thấy bất ngờ không?

Bắt đầu cuộc sống bình thường mới bằng list truyện đô thị mạt thế hay không tưởng
Giang Thượng Nguyệt Minh

Bắt đầu cuộc sống bình thường mới bằng list truyện đô thị mạt thế hay không tưởng

Nhân loại đứng chót trong chuỗi thức ăn, trở thành đối tượng bị săn giết, Nhạc Trọng chỉ có thể không ngừng mạnh lên, cùng các chiến hữu và dàn hậu cung harem của mình tìm kiếm một con đường sinh tồn hoàn toàn mới.

You've successfully subscribed to Tu Chân Giới Blog!