tiên hiệp hay

A collection of 7 posts

Gu đọc truyện của các mọt tiên hiệp U30 thay đổi như thế nào?
Giang Thượng Nguyệt Minh

Gu đọc truyện của các mọt tiên hiệp U30 thay đổi như thế nào?

Chẳng nói đâu xa, năm 20 tuổi khi nhắc tới Đế Bá, chúng ta đều cảm thấy một bầu trời nhiệt huyết và hả hê. Nào là đại lão trang bức, liên tục vả mặt, đi đến đâu là làm trời làm đất đến đó, một tay thu nạp dàn hậu cung lên đến hơn 20 mỹ nhân.

Bạn có phải là một độc giả khó tính?
Giang Thượng Nguyệt Minh

Bạn có phải là một độc giả khó tính?

Sau gần một thập kỷ đọc truyện tiên hiệp, có bao giờ bạn chợt nhận ra số truyện tiên hiệp bạn đọc được tới chương cuối đã ít dần đi? Thay vào đó là những lần bỏ ngang, drop truyện và hoang mang vì đạo tâm không vững? Vậy thì… mình e là bạn đã trở thành độc giả khó tính rồi đó.

You've successfully subscribed to Tu Chân Giới Blog!