tiên hiệp hay

A collection of 5 posts

Bạn có phải là một độc giả khó tính?
Giang Thượng Nguyệt Minh

Bạn có phải là một độc giả khó tính?

Sau gần một thập kỷ đọc truyện tiên hiệp, có bao giờ bạn chợt nhận ra số truyện tiên hiệp bạn đọc được tới chương cuối đã ít dần đi? Thay vào đó là những lần bỏ ngang, drop truyện và hoang mang vì đạo tâm không vững? Vậy thì… mình e là bạn đã trở thành độc giả khó tính rồi đó.

You've successfully subscribed to Tu Chân Giới Blog!