đô thị dị năng

A collection of 9 posts

Những tác phẩm đáng đọc nhất của đại thần đô thị Hội Thuyết Thoại Trửu Tử
Giang Thượng Nguyệt Minh

Những tác phẩm đáng đọc nhất của đại thần đô thị Hội Thuyết Thoại Trửu Tử

Main Khánh Trần là học sinh lớp 11 ở Địa Cầu, cha không thương mẹ không yêu nhưng vẫn tự mình sống tốt. Cho đến một ngày trên cánh tay hắn xuất hiện đồng hồ đếm ngược, khi con số về 0 thì Khánh Trần xuyên đến thế giới song song, cũng chính là thế giới trong Đệ Nhất Danh Sách của mấy trăm năm sau.

Những bộ truyện sắc đã hoàn hot nhất của đại thần đô thị harem Tâm Tại Lưu Lãng
Giang Thượng Nguyệt Minh

Những bộ truyện sắc đã hoàn hot nhất của đại thần đô thị harem Tâm Tại Lưu Lãng

Soán mệnh sư là những người có năng lực nhìn thấy tương lai của người khác và giúp đỡ họ cải biến tương lai theo một cách tốt hơn. Nhưng Lâm Lạc không hề biết, vận mệnh của hắn lại nằm trong tay một người khác.

You've successfully subscribed to Tu Chân Giới Blog!