TRÁI TÁO ĐỎ

24 posts
Giới thiệu tác giả Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc
Ái Tiền Thủy Đích Ô Tặc

Giới thiệu tác giả Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc

Anh bắt đầu nghiệp sáng tác toàn thời gian vào tháng 10 năm 2013 sau khi nghỉ việc. Tháng 2 năm 2017 anh được độc giả bình chọn là 1 trong 12 chủ thần trong cuộc thi Võng Văn chi vương lần thứ 2. Tháng 11 năm 2017 anh được vinh danh là Gương mặt mới xuất sắc của giải văn học mạng Mao Thuẫn.

You've successfully subscribed to Tu Chân Giới Blog!