review

A collection of 21 posts

Review Tất Cả Mọi Người Muốn Hại Ta
Giang Thượng Nguyệt Minh

Review Tất Cả Mọi Người Muốn Hại Ta

Hạ Hầu Dao đột nhiên có được năng lực nhìn thấu suy nghĩ tà ác của người khác, kể từ đó cơn ác mộng của nàng bắt đầu. Khi bạn không thể nhìn thấy thứ tốt ở người khác mà chỉ thấy được mặt xấu nhất của họ, thế giới quanh bạn sẽ trở thành địa ngục.

[REVIEW] Tiên Luyện Chi Lộ - Từ Một Trạch Nam Bị NPC Giết Sẽ Trở Thành Như Thế Nào?!!
tiên hiệp

[REVIEW] Tiên Luyện Chi Lộ - Từ Một Trạch Nam Bị NPC Giết Sẽ Trở Thành Như Thế Nào?!!

Tiên Luyện Chi Lộ” kể về Trương Hằng - một thanh niên chơi game online tu chân. Trong một lần, khi hắn đang đăng nhập vào game, vô tình gặp được NPC thần bí yêu cầu làm một cái giao dịch. Chính là dùng “công pháp cấp nghịch thiên” đổi một vật trên người hắn, nhưng hắn nào ngờ vật đổi chính là....

  • Chang
You've successfully subscribed to Tu Chân Giới Blog!